C-100 Հայաստան

Բաժին․
C-100 Հայաստան

Երկարություն՝ 3000մմ

Մետաղի հաստություն՝ 0.4մմ, 0.45մմ, 0.5մմ

Մետաղի Հաստություն

0.35, 0.4, 0.45, 0.5

Դիտարկումներ

Դեռևս չկան դիտարկումներ։

Be the first to review “C-100 Հայաստան”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart